उत्तर कन्नड जिल्ला

भारतको एक जिल्ला

उत्तर कन्नड जिल्ला भारतीय राज्य कर्नाटकको एउटा जिल्ला हो।