उत्तर कन्नड जिल्ला

भारतको कर्नाटक राज्यको जिल्ला

उत्तर कन्नड जिल्ला भारतीय राज्य कर्नाटकको एउटा जिल्ला हो।