उडुपी जिल्ला

भारतको एक जिल्ला

उडुपी जिल्ला भारतीय राज्य कर्नाटकको एउटा जिल्ला हो।