अजमेर जिल्ला भारतीय राज्य राजस्थान एउटा जिल्ला हो, जसको सदरमुकाम अजमेर हो ।