ह्यामबर्गर

पाउरोटीको बीचमा गाईको मासु राखेर बनाईने खाद्यपदार्थ

ह्यामबर्गर पाउरोटीको बीचमा गाईको मासु राखेर बनाईने खाद्यपदार्थ हो ।

ह्यामबर्गर
NCI Visuals Food Hamburger.jpg
ह्यामबर्गर
परिकारMain course
उत्पति स्थानजर्मनी, अमेरीका
निर्माणकर्ताMultiple claims (see text)
खान उपयुक्तHot
मुख्य सामग्रीहरूगाईको मासु, पाउरोटी