कार्बनहाइड्रोजनको बीचमा बोन्डिङ भएर बनेका यौगिकहरूलाई हाइड्रोकार्बन भनिन्छ । मिथेन (CH), इथेन (CHCH) जस्ता यौगिकहरू कार्बन र हाइड्रोजनको बीचमा बोन्डिङ भएर बनेकाले यिनीहरूलाई हाइड्रोकार्बन भनिएको हो । यि यौगिकहरूको प्रमुख स्रोत भने पेट्रोलियम वस्तु हुन् ।


सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्