हरिस अथवा हलोदाब हलोको मुख्य भाग हो। यो जुवाफालीको बीचमा रहेको हुन्छ। हरिसको लम्बाO साधारणतया ढाई (२.५) देखि साढी तिन (३.५) मिटरसम्म हुन्छ ।

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन