हरात अफगानिस्तानका सहरहरू मध्येको एउटा सहर हो।

मेयर Zana Wahide

परिचय सम्पादन गर्नुहोस्

इतिहास सम्पादन गर्नुहोस्

पर्यटन स्थलहरू सम्पादन गर्नुहोस्