हरात अफगानिस्तानका सहरहरू मध्येको एउटा सहर हो।

मेयर Zana Wahide

परिचयसम्पादन

इतिहाससम्पादन

पर्यटन स्थलहरूसम्पादन