स्त्री स्खलन

संभोगको क्रममा वा उत्तेजनाको चरम बिन्दुमा पुगेपछि महिलाको योनीबाट तरल पदार्थ निस्कनुलाई स्त्री स्खलन भनिन्छ ।

स्खलन भैरहेको योनी