सुतार कार्की

सुतार कार्की नेपाली क्षेत्री थर कार्कीको एक कुलघरान हो ।[१] यो कार्की थरको एक उपसमुह वा विभाजन हो । सुतार कार्कीहरू घृतकौशिक गोत्रका हुन् ।[२]

पूर्वजसम्पादन

संख्यासम्पादन

उल्लेखनीय सुतार कार्कीहरूसम्पादन

स्रोतसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोलासम्पादन