सिभिल इन्जिनियरिङ

सिविल ईन्जिनियरिङ व्यवसाय इन्जिनियरिङ को एक शाखा हो जुन एक भौतिक र प्राकृतिक रूप देखि सृजित वातावरण मा पुल, सडकनहर, बांधभवनहरू आदिको निर्माणमा केन्द्रित छ। सिविल इन्जिनियरिङ इन्जिनियरिङको सबैभन्दा पुरानो शाखा हो जसमा सैन्य इन्जिनियरिङ पछि आउँछ। यो सिभिल ईन्जिनियरिङ (सिविल ईन्जिनियरिङ) को रूपमा सैन्य ईन्जिनियरिङबाट अलग गर्न परिभाषित गरिएको थियो।

A multi-level stack interchange, buildings, houses, and park in Shanghai, China.
Philadelphia City Hall in the US is still the world's tallest masonry load-bearing structure.

परम्परागत रूपमा, यसलाई धेरै उप-शाखाहरूमा विभाजित गरिएको छ: पर्यावरण पर्यावरण, भू-विज्ञान सहित ईन्जिनियरिङ, संरचनात्मक ईन्जिनियरिङ, यातायात ईन्जिनियरिङ, नगरपालिका वा शहरी ईन्जिनियरिङ, जल संसाधन ईन्जिनियरिङ, पदार्थ ईन्जिनियरिङ, तटीय ईन्जिनियरिङ् ।

सिभिल इन्जिनियरिङ प्रत्येक स्तरमा हुन्छ: नगरपालिकाको सङ्घीय स्तरदेखि र निजी घरबाट निजी क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूमा ।

सन्दर्भसम्पादन