बाँध पानीको संचय तथा नियन्त्रणको लागि खोलानाला तथा नदीमा बनाइने मानव निर्मित छेकबार हो ।सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य लिङ्कहरूसम्पादन