साउथ डेकोटा

साउथ डेकोटा
South Dakota
Flag of South Dakota.svg SouthDakota-StateSeal.svg
Map of USA SD.svg

संयुक्त राज्य अमेरिकामा पर्ने एक राज्य।