साउथ क्यारोलाईना
South Carolina

संयुक्त राज्य अमेरिकामा पर्ने एक राज्य।