सहारनपुर जिल्ला

सहारणपुर जिल्ला भारतको उत्तर प्रदेश प्रान्तको ७१ वटा जिल्लाहरू मध्यको एक हो तथा यो सहारणपुर मण्डलको २ जिल्लाहरू मध्य एक हो। यो जिल्ला सहारणपुर मण्डलको सदरमुकाम पनि हो।