सवारी चालक यातायातका साधन विशेष रूपमा लक्जरी गाडीहरू जस्तै सेडान वा लिमोसिन तथा ठुला यातायातका साधन चलाउने व्यक्ति हो । यस्ता साधन चलाउने महिलालाई महिला सवारी चालिका भन्ने गरिन्छ ।

बस चालक

इतिहाससम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन