व्यक्ति वा समुहले कानुनी, सामाजिक वा जातीय रूपमा पाउने स्वतन्त्रता हो। अधिकार एउटा हित( स्वार्थ) हो,जो अधिकारको नियमद्वारा मान्य तथा संरक्षित हुन्छ।--Salmond