विशिष्ट ब्यक्ति लाई प्रयोग हुने सम्मानजनक संबोधन |

  • नेपालमा पहिले राजसभा र राजपरिषद रहदा उक्त अङ्ग का सदस्यलाई प्रयोग गरिने संबोधन|सोहि चलन अनुरूप हाल सम्म अति विशिष्ट पदाधिकारी लाई संबोधन गर्दा प्रयोग गरिन्छ|अहिले राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री लगायत का ब्यक्तीहरुलाइ सम्माननिय सम्बोधन गरिन्छ।

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन