श्री प्रत्येक पुरुषको नामको अगाडि लगाइने सम्मानजनक शब्द हो। यसको अतिरिक्त यस शब्दले हिन्दू देवी लक्ष्मीको पर्यायको रूपमा तथा सम्पत्ति, सम्पदा धन इत्यादिको पर्यायको रूपमा पनि जनाउँदछ। श्री शब्दको उपयोग जीवित मनुष्यको अगाडि सम्मानपूर्वक गरिन्छ। यस बाहेक पनी, अजर अमर मनुष्य वा देवी देवताको अगाडि पनि सम्मान पूर्वक लगाइन्छ ।

यो पनि हेर्नुहोस्

सम्पादन गर्नुहोस्