शाकनाशी (herbicide) यस्तो रसायन हो जुन अवांछित खर-पतवारहरूको नष्ट गर्नको लागि प्रयुक्त हुन्छ।

शाकनाशीबाट नष्ट गरी भएका खरपतवार

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

बाहिरी लिङ्कहरूसम्पादन