कीटनाशक रासायनिक या जैविक पदार्थहरूको यस्तो मिश्रण हुन्छ जुन कीडे मकोडहरूबाट हुनेवाला दुष्प्रभावहरूको कम गर्न, तिनलाई मारने या तीबाट बचाउनको लागि गरिन्छ। यसको प्रयोग कृषिका क्षेत्रमा रुख विरुवाहरूको बचाउनको लागि बहुतायत रूपमा गरिन्छ। कार्बोनिक कीटनाशक बिषादी ३ प्रकारका छन 1 क्लोरिनयुक्त 2 फस्फोरसयुक्त 3 कार्बोनेट अकार्बोनिक कीटनाशक बिषादी खनिज पदार्थ बाट बनाईन्छ ।

कीटनाशक बिषादि २ प्रकारका छन ती हुन कार्बोनिक र अकार्बोनिक कीटनाशक कीतनाशक बिषादिले मानिस लगायत जीव जन्तुलाइ प्रत्यक्ष तथा अप्रतक्ष रूपमा हानि गरेको हुन्छ।

यो पनि हेर्नुहोस्।सम्पादन

बाहिरी लिङ्कहरूसम्पादन