वेब ब्राउजर एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम हो। जुन ब्यक्तिलाई इंटरनेटमा वेब पृष्ठ पढन हेतु खोजेर उपलब्ध गराउद छ। ब्राउजरले एच टी एम एल कोडमा लेखेको पृष्ठलाई पढछ र तपाईको लागि चित्र र पाठ्य जुन कि क्लिकेबल हुन्छ र लिँक उपलब्ध गराउछ। ब्राउजरले केही नियमहरूको पालना गर्छ। जस्तै एच टी टी पी (हाईपर टेक्सट ट्रान्सफर प्रोटोकल) जुन कि डाटालाई वर्ल्ड वाईड वेब सम्म स्थान्तरण (Transfer) गर्न मद्दत पुर्याउछ।

चित्र:Web-browser.jpg
वेब ब्राउजर

अचेल चलनमा रहेको केही वेब ब्राउजरहरू: