मुख्य सूची खोल्नुहोस्

वेबसाईट वेबपृष्ठहरूको एक समूह हो जुन एक अर्का पृष्ठसँग जोडियेका हुन्छन। कुनै पनि ब्यक्तिले कुनै पनि वेबसाईट एक प्रकारको इंटरनेटसँग जोडिएको कम्पयुटरबाट खोलेर हेर्छन। वेबसाईटहरू इन्टरनेट भएका मोबाइल अथवा टेलीभिजनबाट पनि हेर्न सकिन्छ। वेबसाईटहरू कम्पयुटरमा वेबसर्भरको मद्दतले खोलिन्छ।