वेन जियाबाओ


वेन जियाबाओ चीनको पूर्व प्रधानमन्त्री हुन।