वीर्य स्खलन

वीर्य स्खलनलको उदाहरण

संभोगको क्रममा पुरुषको लिङ्ग उत्तेजनाको चरम बिन्दुमा पुगेपछि त्यसबाट वीर्य बाहिर निस्कने कार्यलाई वीर्य स्खलन भनिन्छ ।