वीणा एक वाद्य यन्त्र हो । यसको शास्त्रीय संगीतमा अधिक प्रयोग हुन्छ । वीणा धेरै प्रकारका हुन्छन् । जस्तै सरस्वती विणा रूद्र वीणा आदि वीणालाई प्राय भगवती सरस्वतीको तस्वीरमा देखिञ्छ त्यस्तै सरस्वतीको स्तुति पद्यमा पनि वीणापुस्तकधारिणी शब्दको प्रयोग देखिएको छ तसर्थ वीणालाई धेरै प्राचीन वाद्य यन्त्र भएको बुजिन्छ ।

Veena.png
सरस्वती वीणा
String instrument
वर्गीकरण तारवाद्य
सम्बन्धित वाद्ययन्त्रहरू
आदि


सन्दर्भ सामग्रीसम्पादन

बाह्यलिङ्कहरूसम्पादन