सितार एक किसिमको तारवाद्य यन्त्र हो ।

सितार

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्

बाह्य कडीहरू सम्पादन गर्नुहोस्