विस्कान्सिन
Wisconsin

संयुक्त राज्य अमेरिकामा पर्ने एक राज्य।