विशाखापट्टनम जिल्ला

विशाखापट्टनम जिल्ला भारतीय राज्य आंध्र प्रदेशको एउटा जिल्ला हो।

ढाँचा:Infobox India district

विशाखापट्टनम जिल्ला भारतीय राज्य आंध्र प्रदेशको एउटा जिल्ला हो।