वारंगल जिल्ला

वारंगल जिल्ला भारतीय राज्य आंध्र प्रदेशको एउटा जिल्ला हो।

वारंगल जिल्ला भारतीय राज्य आंध्र प्रदेशको एक जिल्ला हो।

सन्दर्भ सामाग्रीसम्पादन

बाह्य लिङ्कहरूसम्पादन