सालको पातहरू लाई सिन्काले गासेर तयार गरिने सपाट थाली | यो बिभिन्न साइजमा तयार गर्न सकिन्छ|पात गासिसके पच्हि च्हेउ कुना उठाएर बिट मार्‍यो भने टपरी हुन्छ , यसई च्होडि दियो भने लपेस हुन्च्ह| सालको पातलाई नेपाली समाजमा शुद्द बस्तुको रूपमा हेरीन्छ| पहाड तराई जता ततै सालको रुख पाईने हुनाले सालको पात स‍र्व सुलभ हुन्छ|