रैका राजा जुम्ला/दुल्लुबाट डोटी आएका हुन् । यिनका ताम्रपत्रको रैका आदेश/राईका//रायका भाषा भन्ने शब्दनै रैकाज्यु भन्ने शब्द बनेको हो । यिनका देवता मस्टो गणका छन् । हाम्रो समाजमा जुम्लाबाट आएका हुन् भन्ने छ । नागी मल्ल आफ्नो जन्मथलो जुम्ला जाँदा अछाम तिमल्सेना भन्ने गाउँमा बिधवा बमानीसंग सल्के भन्ने मान्यता छ । यी र यस्ता तममौ आधार प्रमाणले रैका जुम्ला /दुल्लुबाट डोटी पाल राज्य बिजयगरी बसेका हुन् । कत्यूरी वंशका राजाका ताम्रपत्र र रैका राजाका ताम्रपत्रमा पनि भिन्नता छ । रैका राजवंश का राजा जुम्ला (सिंजा)बाट डोटी आए जस्तै कत्यूरी राजवंश का राजा कार्तिकेयपुरी (कत्युर घांटी) कुमाऊ गडवालबाट डोटी आएका हुन् ।

रैका राजा हरि शाही को ताम्रपत्रको प्रतिलिपि


सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्