रेसम खेती रेसम उत्पादन गर्नको लागि रेसम किरापालन गर्ने कार्य हो।

किम्बुको पात खाँदै रेशम किरा

रेशम किराको कोकुन
रेशम किफ