युद्ध बन्दी

युद्ध-बन्दी (POW, PoW) (युद्ध~बन्दी) भनेर युद्धका समयमा शत्रुपक्षले पक्डेर थुनेको विपक्षी सेना वा योद्धालाई भनिन्छ ।

रूसमा अस्ट्रिया र हंगेरीका युद्ध कैदीहरू