मोजा खुट्टामा लगाउने पहिरन हो ।

मोजा
विभिन्न प्रकारका मोजाहरू
प्रकारभित्री पहिरन
प्रयोगकर्तामहिला/पुरुष