मानव जन्म पछि भिविन्न विकास हुन्छ . Hurlock का अनुसार ""मानव विकास चरण"उद्दरण त्रुटी: The opening <ref> tag is malformed or has a bad name यस प्रकार छन्

सन्दर्भ सूचीसम्पादन