माझी औँला (मध्यमा) मानव हातको तेस्रो स्थानको औँला हो। यो औँला चोर औँलासाहिली औँलाको बीचमा अवस्थित हुन्छ।

माझी औँला
Hand - Middle finger.jpg
बायाँ हातको माझी औंला
विबरण
धमनीProper palmar digital arteries,
dorsal digital arteries
शिराPalmar digital veins, dorsal digital veins
स्नायुDorsal digital nerves of radial nerve, proper palmar digital nerves of median nerve
पहिचान
ल्याटिनDigitus III manus, digitus medius manus, digitus tertius manus
TAA01.1.00.055
FMA24947
शरीर-संरचनाविज्ञानसम्बन्धी शब्दावलीहरू

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन