मारिची एक ऋषि हुन् । उनी ब्रह्मा एक मानसपुत्र र सप्तर्षिमा एक थिए ।

मरिची
मरिची
मरिची
सन्तानकश्यप
पिताब्रह्मा