सप्तऋषि शब्द सात र ऋषि मिलेर बनेको शब्द हो । जसको अर्थ सात जना ऋषि भन्ने लाग्छ । सप्तऋषि ब्रह्माका मानसपुत्र हुन् ।

सप्तऋषि समूहसम्पादन

  1. कश्यप
  2. अत्रि
  3. भारद्वाज
  4. गौतम
  5. यमदग्नि
  6. वशिष्ठ
  7. विश्वामित्र