भारतीय सांख्यिकी संस्थान

भारतीय सांख्यिकी संस्थान भारतको राज्य कर्नाटकको राजधानी बेंगलूरुमा अवस्थित एउटा शिक्षण संस्थ

भारतीय सांख्यिकी संस्थान भारतको राज्य कर्नाटकको राजधानी बेंगलूरुमा अवस्थित एउटा शिक्षण संस्था हो।