ब्रसेल्स

ब्रसेल्स राजधानी क्षेत्रमा रहेको सहर र नगरपालिका, बेल्जियमको राजधानी

ब्रसेल्स बेल्जियमको राजधानी शहर हो ।

ब्रसेल्स शहर