खसी, बाख्रा काट्दा तपाईँहरूले देख्नु भएको होला सेतो रंगको मासु पनि निस्किन्छ, हो त्यै हो बोसो भनेको | यो हातले सजिलै लुछिने खालको हुन्छ |