बेल्लारी जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

बेल्लारी जिल्ला भारतीय राज्य कर्नाटकको एउटा जिल्ला हो।