बेथु अथवा बेथे (वैज्ञानिक नाम: Chenopodium album) कलिलो हुँदा सागको रूपमा प्रयोग गरिने वनस्पति।

बेथु
फूल फुलेको बेथुको साग
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत:
(श्रेणीविहीन):
(श्रेणीविहीन):
(श्रेणीविहीन):
गण:
कुल:
वंश:
प्रजाति:
C. album
वैज्ञानिक नाम
Chenopodium album
L.
फूल र कोपिला
कलिलो बेथु
बेथुको साग