माछा मार्न प्रयोग गरिने अंकुश। यसको टुप्पोमा माछाले मन पराउने आहार राखेर पानीमा डुबाइन्छ। त्यो टिप्न खोज्दा माछा बल्छीमा अल्झिन्छ र त्यसलाई बाहिर निकालेर मारिन्छ|

बल्छी

विभिन्न् प्रकार का बल्छीहरू सम्पादन गर्नुहोस्