प्रेमकुमार धूमल

प्रेमकुमार धूमल भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन्, उनी ३० दिशम्बर २००७ देखि यो पदमा छन्।