मेरो वार्ता पृष्ठमा यहाँलाई स्वागत छ ।

धन्यवाद ! —Rubik's cube.svgSeniorStar Talk १३:०३, ६ नोभेम्बर २०१६ (युटिसी(UTC))

पुराना छलफलहरू: ,


Tech News: 2016-50सम्पादन

१९:२९, १२ डिसेम्बर २०१६ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2016-51सम्पादन

२०:३३, १९ डिसेम्बर २०१६ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-02सम्पादन

१९:१२, ९ जनवरी २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-03सम्पादन

२३:२४, १६ जनवरी २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-04सम्पादन

२०:१४, २३ जनवरी २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-05सम्पादन

१८:४५, ३० जनवरी २०१७ (युटिसी(UTC))

उच्च प्रदर्शित लेख सम्बन्धमा छलफलसम्पादन

उच्च प्रदर्शित लेख सम्बन्धमा छलफल भई रहेकोले यहाँ आफ्नो विचार तथा राय राख्नु हुनको लागी अनुरोध गर्दछौं । Nirjal stha (कुरा गर्ने) ०६:११, ४ फेब्रुअरी २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-06सम्पादन

१९:४५, ६ फेब्रुअरी २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-07सम्पादन

१८:०६, १३ फेब्रुअरी २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-08सम्पादन

१९:२५, २० फेब्रुअरी २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-09सम्पादन

१९:५५, २७ फेब्रुअरी २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-10सम्पादन

२३:२३, ६ मार्च २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-11सम्पादन

१५:२५, १३ मार्च २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-12सम्पादन

२२:०३, २० मार्च २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-13सम्पादन

१४:४६, २७ मार्च २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-14सम्पादन

१७:५३, ३ अप्रिल २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-15सम्पादन

१८:३५, १० अप्रिल २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-16सम्पादन

१९:३२, १७ अप्रिल २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-17सम्पादन

१६:४०, २४ अप्रिल २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-18सम्पादन

१९:५०, १ मे २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-19सम्पादन

०२:२५, ९ मे २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-20सम्पादन

२१:४८, १५ मे २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-21सम्पादन

२२:०२, २२ मे २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-22सम्पादन

१२:१८, ३० मे २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-23सम्पादन

१९:०४, ५ जुन २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-24सम्पादन

१५:२९, १२ जुन २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-25सम्पादन

१५:४४, १९ जुन २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-26सम्पादन

१५:३८, २६ जुन २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-27सम्पादन

१५:३२, ३ जुलाई २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-28सम्पादन

१५:०७, १० जुलाई २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-29सम्पादन

२२:५८, १७ जुलाई २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-30सम्पादन

१५:५७, २४ जुलाई २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-31सम्पादन

२१:४५, ३१ जुलाई २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-32सम्पादन

२१:४५, ७ अगस्त २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-33सम्पादन

२३:२८, १४ अगस्त २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-34सम्पादन

१८:००, २१ अगस्त २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-35सम्पादन

२२:०९, २८ अगस्त २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-36सम्पादन

२२:१५, ४ सेप्टेम्बर २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-37सम्पादन

१९:१५, ११ सेप्टेम्बर २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-38सम्पादन

१५:३१, १८ सेप्टेम्बर २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-39सम्पादन

१५:५९, २५ सेप्टेम्बर २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-40सम्पादन

२३:२५, २ अक्टोबर २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-41सम्पादन

१४:२१, ९ अक्टोबर २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-42सम्पादन

१५:३१, १६ अक्टोबर २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-43सम्पादन

१८:१८, २३ अक्टोबर २०१७ (युटिसी(UTC))

विकिपिडिया एसियाली महिना २०१७सम्पादन

 

विकिपिडिया एसियाली महिना एक अनलाइन सम्पादन-थन प्रतियोगिता हो जसले एसियाली राष्ट्रहरूका विकिपिडिया समुदायहरू बिच समझदारी बढाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गर्न थालिएको हो । अघिल्लो वर्षहरूमा झै यस वर्ष पनि नोभेम्बर २०१७ महिना भरि यो प्रतियोगिता सञ्चालन हुने हुँदा सम्पूर्ण सम्पादक मित्रहरूलाई यसमा सहभागिता जनाउन साथै कुनै सुझाव भए छलफलमा सहभागी भई दिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

छलफलमा सहभागी हुन यस पृष्ठमा जानुहोस् ।

कार्यक्रमा सहभागी हुन सहभागी हुने मा जानुहोस् ।

Tech News: 2017-44सम्पादन

००:२०, ३१ अक्टोबर २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-45सम्पादन

१८:४५, ६ नोभेम्बर २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-46सम्पादन

१९:१९, १३ नोभेम्बर २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-47सम्पादन

१९:१८, २० नोभेम्बर २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-48सम्पादन

२०:३०, २७ नोभेम्बर २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-49सम्पादन

१७:५०, ४ डिसेम्बर २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-50सम्पादन

१७:५८, ११ डिसेम्बर २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2017-51सम्पादन

१५:२७, १८ डिसेम्बर २०१७ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-02सम्पादन

१६:१९, ८ जनवरी २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-3सम्पादन

१८:४५, १५ जनवरी २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-04सम्पादन

२३:५५, २२ जनवरी २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-05सम्पादन

१७:०६, २९ जनवरी २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-06सम्पादन

२०:५१, ५ फेब्रुअरी २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-07सम्पादन

२१:५९, १२ फेब्रुअरी २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-08सम्पादन

२२:५५, १९ फेब्रुअरी २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-09सम्पादन

१९:५२, २६ फेब्रुअरी २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-10सम्पादन

१७:१२, ५ मार्च २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-11सम्पादन

१९:४४, १२ मार्च २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-12सम्पादन

१५:०३, १९ मार्च २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-13सम्पादन

२०:०४, २६ मार्च २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-14सम्पादन

१९:२८, २ अप्रिल २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-15सम्पादन

१८:०९, ९ अप्रिल २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-16सम्पादन

१५:२०, १६ अप्रिल २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-17सम्पादन

१८:१६, २३ अप्रिल २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-18सम्पादन

१६:१८, ३० अप्रिल २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-20सम्पादन

२२:२२, १४ मे २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-21सम्पादन

१७:३३, २१ मे २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-22सम्पादन

१२:४०, २९ मे २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-23सम्पादन

२१:५४, ४ जुन २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-24सम्पादन

२१:५५, ११ जुन २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-25सम्पादन

२१:४७, १८ जुन २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-26सम्पादन

२३:१०, २५ जुन २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-27सम्पादन

००:४६, ३ जुलाई २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-28सम्पादन

२३:१०, ९ जुलाई २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-29सम्पादन

१६:०१, १६ जुलाई २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-30सम्पादन

०९:४४, २४ जुलाई २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-31सम्पादन

१४:०५, ३० जुलाई २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-32सम्पादन

१९:३९, ६ अगस्त २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-33सम्पादन

१७:५३, १३ अगस्त २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-34सम्पादन

१६:४६, २० अगस्त २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-35सम्पादन

१६:१६, २७ अगस्त २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-36सम्पादन

१६:४८, ३ सेप्टेम्बर २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-37सम्पादन

२२:३६, १० सेप्टेम्बर २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-39सम्पादन

१५:२३, २४ सेप्टेम्बर २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-40सम्पादन

१७:३५, १ अक्टोबर २०१८ (युटिसी(UTC))

विकिपिडिया एसियाली महिना २०१८ को आयोजकको लागि प्रस्तावसम्पादन

 

एसियाली राष्ट्रहरूका विकिपिडिया समुदायहरू बिच समझदारी बढाउने उद्देश्यका साथ नोभेम्बरमा आयोजना हुने अनलाईन सम्पादन-थन विकिपिडिया एसियाली महिना को २०१८ को संस्करण कार्यक्रमको लागि आयोजकको लागि प्रस्ताव खुला गरिएकोले इच्छुक सम्पादकहरूले यहाँ गई नाम सूचिकृत गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । MediaWiki message delivery (कुरा गर्ने) १६:१९, ५ अक्टोबर २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-41सम्पादन

२३:३८, ८ अक्टोबर २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-42सम्पादन

२२:४१, १५ अक्टोबर २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-43सम्पादन

२३:१२, २२ अक्टोबर २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-44सम्पादन

२०:०९, २९ अक्टोबर २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-45सम्पादन

१७:२९, ५ नोभेम्बर २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-46सम्पादन

१९:२२, १२ नोभेम्बर २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-47सम्पादन

२३:२९, १९ नोभेम्बर २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-48सम्पादन

२२:२२, २६ नोभेम्बर २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-49सम्पादन

१६:१३, ३ डिसेम्बर २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-50सम्पादन

१७:३४, १० डिसेम्बर २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2018-51सम्पादन

२०:३५, १७ डिसेम्बर २०१८ (युटिसी(UTC))

प्रमुख लेख आवेदन समीक्षासम्पादन

आदरणिय सम्पादक साथीहरू,

फेब्रुअरी, २०१९ को प्रमुख लेखको लागी आवेदक हिमाल सुबेदी बाट गुजराणवाला लेख प्रमुख लेखको आवेदन प्राप्त भई प्रमुख लेख समन्वय समिति बाट सो लेख प्रमुख लेखका मापदण्ड अनुसार भए नभएको पूनरावलोकन गरि मतदातको लागी सिफारिस भएकोले, विकिपीडिया:प्रमुख लेख/आवेदनहरू/गुजराणवाला मा आफ्नो मत प्रदान गरि निर्णयमा सहयोग गरि दिनु हुन अनुरोध गर्दछौं ।

प्रमुख लेख समन्वय समिति को तर्फबाट - MediaWiki message delivery (कुरा गर्ने) १४:५८, २७ डिसेम्बर २०१८ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2019-02सम्पादन

१८:३०, ७ जनवरी २०१९ (युटिसी(UTC))

Tech News: 2019-03सम्पादन