I'm from http://ms.wikipedia.org

More about me at :

http://ms.wikipedia.org/wiki/Pengguna:Yosri
Babel:
ne-0 यो प्रयोगकर्ता आधारभूत स्तरमा पनिनेपाली भाषाको लागी अनजान हुनुहुन्छ।