m:User:Az1568

Userboxes
This user is a member of the
Small Wiki Monitoring Team.
en This user is native speaker of the English language
ne-0 यो प्रयोगकर्ता आधारभूत स्तरमा पनिनेपाली भाषाको लागी अनजान हुनुहुन्छ।