नेपाली भाषामा विकिपीडिया... सपना साकार पारौं ।


सपना साकार पार्न मैले गरेको योगदान...


Wiki Nepal.pngयो प्रयोगकर्ता विकिपरियोजना नेपालका सदस्य हुनुहुन्छ।