प्यान्ट शरीरको तल्लो भागमा कम्मर देखि कुर्कुच्चा सम्म छोप्ने गरी लगाईने पहिरन हो ।

प्यान्ट
Trousers-colourisolated.jpg
प्रकारबाहिरी पहिरन
प्रयोगकर्तामहिला/पुरुष